1. Urbanisme
  2.  | 1994 Montserrat

Intervenció paisatgística a la Muntanya de Montserrat desprès de l’incendi (amb col·laboració amb Francesc Navés).

Dibuixos propis de les Propostes de creació de 40 placetes a la carretera