ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK
  1. INICI
  2.  | 
  3. TEORIES
  4.  | 
  5. TEORIA TK
  6.  | IX – La Teoria TK a l’ETSAB

Teoria TK Bona Visió Experiència 01 i 02

català-français-english-castellano

Connector d'Espais Experiència 01

català-français-english-castellano

Experiència Con Bona Visió 01 i 02
ETSAB
català-français-english-castellano

Experiència Connector d’Espais 01
Explicació General i ETSAB
català-français-english-castellano

201609 Experiència Moviment i Connector a l’ETSAB
català-français-english-castellano

201609 Moviment i Connector B1
Chillida a la Plaça del Rei
català-français-english-castellano

201801 experiència el·lipse TK a l’ETSAB -octubre 2017
català-français-english-castellano
at The ETSAB 06
català-français-english-castellano