ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK

  1. INICI
  2.  | 
  3. TEORIES
  4.  | 
  5. TEORIA TK
  6.  | IX – La Teoria TK a l’ETSAB

Totes aquestes experiències didàctiques les he fet per els meus estudiants de l'escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al llarg dels molts anys que he impartit docència. Son experiències lligades al Con de Bona Visió TK, als Connectors TK d'espais, al Moviment TK, i a la pròpia construcció de l'el·lipse TK per part dels estudiants

català-français-english-castellano

Experiència Con Bona Visió 01 i 02
ETSAB
català-français-english-castellano

Experiència Connector d’Espais 01
Explicació General i ETSAB
català-français-english-castellano

201609 Experiència Moviment i Connector a l’ETSAB
català-français-english-castellano

201609 Moviment i Connector B1
Chillida a la Plaça del Rei
català-français-english-castellano

201801 experiència el·lipse TK a l’ETSAB -octubre 2017
català-français-english-castellano

at The ETSAB 06
català-français-english-castellano