ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK

  1. INICI
  2.  | 
  3. TEORIES
  4.  | 
  5. TEORIA TK
  6.  | TK Lleis Posicionament 2005 UPC
2005 – Publicació de «Les Lleis de Posicionament 2005» per la UPC.
És el moment en el qual s’estableix, es pot dir que definitivament, el comportament de les color-llum dins de l’espai de l’El·lipse TK. Substitueixen a les del 2002. Es treballa amb Llum-Colors tant homogènies com variables. L’interior de l’El·lipse TK queda així: EBV (El·lipse de Bona Visió, PC (Punts Cecs), CFR (Cercle de les Formes) i EV (Eix de Visió). També s’introdueix el concepte de MG-Esp (Mig-Espai) i el concepte de Pr-Esp (Pre-Espai). S’aprofundeix en el concepte de CNT (Contorn) com a límit entre element distints. Es comença a parlar del Centre de l’Espai Observat, com una mediana de Llums-Color de tot l’espai, que no cal que coincideixi en cap de la llum-color dels distints elements observats.

Teoria TK 2005 Lleis de Posicionament (descargar)

Teoria TK 2005 Laws of Positioning (download)