ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK

    Reformes

Petites Reformes a l’entrada de blocs d’habitatge antics. Tots ells fets amb els criteris de la Teoria TK de Proporcions Visuals.