ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK

La Llum i La Paraula pintada 

Des de l’inici del cristianisme fins cap a finals del S XIIes varen fer representacions pictòriques a l’interior de les naus
en les que els Ulls i les Orelles dels Apòstols es representaven molt més grans de lo normal de la Persona.
En aquest article s’exposa la seva història i s’intenta esbrinar el motiu.