ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK

Abans d’entrar-hi a fons a la Teoria TK, vull mostrar alguns videos que reflecteixen tota la seva complexitat i els coneixements que la avalan.

Esquema General de les Lleis de Posicionament.
Espai en Moviment i Espai Estàtic.  La percepció d’un Espai en Moviment és diferent de quan s’atura i està en quietud. Llavors s’inverteixen els posicionaments. Com exemple, el vídeo del llac de Salàs de Pallars.
Espai i Mig-Espai. Ambdós Quiets. La percepció d’un Espai Estàtic (dibuixos, fotos …) , quan hi ha una continuïtat entre totes es seves llums, té un Posicionament Lògic (les llum fosques apareixen davant i les clares al fons. El Mig-Espai, quan hi ha un fort trencament entra les seves continuïtats, té un Posicionament Il·lògic (les llums fosques apareixen darrera i les clares davant). S’han introduït connectors d’espais per fer-ho possible. Ft Marisa Crespi. 

Esquema General de Les Lleis de Posicionament

Espai en Moviment i Espai Estàtic

Espai i Mig-Espai, ambdòs quiets.

Els núvols del Pallars. (en català)
El model TK de la Persona. En aquest web de la UPC podreu veure que l’esquema TK del cos i de la fesomia de la Persona és aplicable arreu del mon. 
La importància de les Pre-Formes. En Movimentent i/o en Quietud.  
Filtres de moviment i/o quietud per a les imatges fixes.
Els núvols del Pallars

(descarregar)

https://ra.upc.edu/en/recerca-en/copy_of_research-projects/we-are-not-so/201406M2Portadaweb00.jpg

2012 Pre-Formes Pré-Formes Pre-Forms Pre-Formas

(descarregar)

Filtres d’imatges fixes.

Construcció de l’el·lipse TK in situ. Experiència feta a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.  
Treballar amb La Teoria TK actual vol dir que hom ho fa amb la Persona, com ho varen fer els Mestres Constructors Medievals.
El Pare Nostre en francés fet amb l’abecedari TK.

Construcció de l’El·lipse TK in situ

Treballar ara amb la Teoria TK com els Mestres d’Obra Medievals.

Pare Nostre – Notre Père – Lord’s Prayer