ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK

Teoria TK de Proporciones 1982

Esquema Inicial

Teoria TK de Proporciones 1982

              El Pla de l’Observat

1985 Dibuix per en Jercy Soltan

Cronologia del desenvolupament de la Teoria TK de proporcions Visuals

1982 – Teoria TK de Proporciones (en castellà)

La publicació comença per fer un estudi de les principals proporcions històriques en el pla i cerca una màxima proporció sobre aquesta superfície.  Es troba la constant TK com el valor de màxima proporcionalitat en el pla. Es continua cercant una màxima proporcionalitat, aquest cop  espacial, introduint l’Observador que mira un pla que té davant seu definit quan la seva vista toca el terra. Es proposa un pla intermedi en el que es veuria bé tota la Persona denominant-lo Pla de l’Observat. Amb aquestes condicions torna a sortir TK com a constant de màxima proporcionalitat espacial. Al final es proposa una primera imatge del cos de la Persona en aquest Pla de l’Observat.

1984 – “La Visión TK Proporcionada”. 

En la que ja es mostra el model de la fesomia de La Persona i la primera evidència de l’existència del Punts Cecs com a límits horitzontals de la Bona Visió.

 

 1985 – Dibuix Jercy Soltan

Mancava entendre bé el Con de Bona Visió TK, que aparèixer en el dibuix fet per a Jercy Soltan el 1985.  En ell s’explica que la Persona es troba en el límit per entrar a l’espai de llum darrera de l’espai fosc on Ella es troba. Apareix per primer cop el Con de Bona Visió TK (CVB).

 1997 – Publicació «La Teoria TK de Proporciones Visuals-1997», publicada pel D.E.G.A.I de la U.P.C. i per la mateixa UPC.

És a partir d’aquesta publicació quan s’obre  tot un mon que incideix  directament amb la nostra percepció.  Les conclusions i aquests estudis obren la TeoriaTK no solament als arquitectes i urbanistes, sinó també a tothom qui treballi en el mon visual: dissenyadors, grafistes, cineastes,… Es comença a estudiar la percepció de les distintes llum-color que es troben dins de l’interior de l’el·lipse TK.

1997 – Abril. Exposició de las «Experiències de la Teoria TK de Proporciones Visual» a I’ ETSAB.

2002 – Novembre. Publicació de «Les Lleis de Posicionament» per la UPC; primera publicació netament virtual de la UPC.

Es publiquen unes primeres Lleis de Posicionament. En elles s’inicia amb profunditat els conceptes dels diferents elements de  llum-color de l’interior de l’El·lipse TK. Conceptes d’Espai, de Pre-Espai, de Formes, i de Pre-Formes. També s’incideix en el concepte de l’Eix de Visió (la projecció de la nostra fòvea per l’espai) que és, quan a la seva dimensió, el responsable de la percepció de les Pre-Formes (aquelles llum-color igual o més petites que ell).  S’estableix el concepte de PL (Posicionament Lògic) quan aquells elements llum-color ocupen una posició llunyana i els foscos, propera; el PIL (Posicionament Il·lògic) és tot el contrari. Es treballa, excepte en un exemple cap el final, amb Llums-Color Homogènies, no variables.

2005 / 2011 – L’espai de les bestioles.

Entre els anys 2005 i l’any 2011 em vaig interessar per l’espai que perceben les bestioles, que és molt diferent que el que nosaltres percebem.

2005 – Publicació de «Les Lleis de Posicionament 2005» per la UPC.

És el moment en el qual s’estableix, es pot dir que definitivament, el comportament de les color-llum dins de l’espai de l’El·lipse TK. Substitueixen a les del 2002.  Es treballa amb Llum-Colors tant homogènies com variables. L’interior de l’El·lipse TK queda així: EBV (El·lipse de Bona Visió, PC (Punts Cecs), CFR (Cercle de les Formes) i  EV (Eix de Visió).  També s’introdueix el concepte de MG-Esp (Mig-Espai) i el concepte de Pr-Esp (Pre-Espai).  S’aprofundeix en el concepte de CNT (Contorn) com a límit entre element distints.  Es comença a parlar del Centre de l’Espai Observat, com una mediana de Llums-Color de tot l’espai, que no cal que coincideixi en cap de la llum-color dels distints elements observats.

2007 – Publicació de «Teoria TK i Lleis de Posicionament 2007» (versions en català i castellà). Amb motiu del 25é aniversari de la primera publicació. (2009  versió en francès i anglès). 

És el 2007/2009 quan es pot dir que queden tancades les Lleis de Posicionament de la Teoria TK per un espai observat QUIETS’introdueixen dues noves Lleis: La de l’Entorn i la de les Pr-Fr agrupades, quedant tancat, fins el moment, el tema.

El 2012 es fa un treball en profunditat de les Pr-Fr (Preformes): Els mecanismes de composició visual I.

2012-  Publicació de “Teoria TK i Lleis del Moviment”. 

Després d’haver estat estudiant al llarg de molts anys un fons en Quietud, ampliem l’estudi amb un Espai que pot estar en Quietud  o en Moviment.  També s’estudia el Contorn, aquell espai observat que envolta al Con de Bona Visió.
A partir d’aquí, un cop arribat a un exhaustiu coneixement del nostre Con de Bona Visió i del seu Entorn, la recerca continua en les seves aplicacions pràctiques.

2012 – Publicacions a UPCommons de “Els nostres mecanismes de composició visual I”.

On es profunditza en les Pre-Formes, i “Imatge, fotografia i vídeos de Gran Profunditat (GrPr)”,aquesta amb col·laboració amb l’arquitecta Judit Taberna Torres, on es mostra com l’ús de filtres per ajudar a dotar de moviment al centre o a l’entorn de un espai en quietud (fotografia, pintura,…) o forçar la quietud.

 2013 – No som pas tan diferents

També, amb aquesta web del meu Departament de la UPC mostro molts exemples d’arreu del mon que demostren que les Persones gaudim de les proporcions TK, tant en el nostre cos com també en la nostra fesomia. 

La Teoria TK de Proporcions Visuals a l’ETSAB

Exemples de la Teoria TK de Proporcions Visuals.

Exemples que reflecteixen la complexitat la complexitat de la TeoriaTK i els coneixements que l’avalen.