ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK

Abans d’aprofundir en la Teoria del TC, dedicada a l’Edat Mitjana, mostro alguns vídeos que la donen suport.  Si vostè està interessat en comprar objectes relacionats amb la Teoria TC (escaire TC, escairets TC, estatueta amb les mesures de la Persona medieval TC, …) es pot dirigir a la Cooperativa d’Arquitectes de Barcelona : info@lacapell.com

Primerament mostrarem vídeos que constaten com les mesures dels elements constructius estan fetes amb l’Escaire NT i les mesures que fa molts anys que defenso que foren usades pels Mestres d’Obra.

Équerre de l’Architecte de Saint Pierre de Poitiers

Le Labyrinthe de Chartres

Hugues Libergier Cathédrale Reims

Veure Vídeos medievals de la col·lecció de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC.

zonavideo.upc.edu/video/60faf623a5ad8c5b28128948

En segon lloc mostrarem vídeos que responen als  estudis actuals referents a la Llum Medieval. La projecció de la Llum a l’eix de la nau ens indica des d’on la Persona penetrra dins l’absis el dia de la seva dedicació.

La Seu de Barcelona. 8 i 14 setembre

La Seu d’Urgell. Verge d’agost

Sant Joan de l’Hospital. València

Agraïments

Seu de Barcelona: Mn Robert Baró, Canonge de La Catedral de Barcelona.

Seu de La Seu d’Urgell: Clara Arbués, Delegada de Patrimoni Cultural de La Seu d’Urgell.

Sant Joan de l’Hospital de València. Margarita Ordeig Corsini, Directora del museu del Conjunt de Sant Joan de l’Hospital.  Carlos Cremades, Rector