1. Urbanisme
  2.  | 1993 Arenys

Propostes d’intervenció paisagística en el moment d’execució de l’autopista (amb col·laboració amb Francesc Navés i Marta Vilalta, arquitectes)

Dibuixos manuals propis usant el Con de Bona Visió de la Teoria TK de Proporcions Visuals