ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK

  1. INICI
  2.  | 
  3. TEORIES
  4.  | 
  5. TEORIA TK
  6.  | TK Lleis Posicionament 2002 2005
             Teoria TK 2002  Lleis de Posicionament 
2002 – Novembre. Publicació de «Les Lleis de Posicionament» per la UPC; primera publicació netament virtual de la UPC.
Es publiquen unes primeres Lleis de Posicionament. En elles s’inicia amb profunditat els conceptes dels diferents elements de  llum-color de l’interior de l’El·lipse TK. Conceptes d’Espai, de Pre-Espai, de Formes, i de Pre-Formes. També s’incideix en el concepte de l’Eix de Visió (la projecció de la nostra fòvea per l’espai) que és, quan a la seva dimensió, el responsable de la percepció de les Pre-Formes (aquelles llum-color igual o més petites que ell).  S’estableix el concepte de PL (Posicionament Lògic) quan aquells elements llum-color ocupen una posició llunyana i els foscos, propera; el PIL (Posicionament Il·lògic) és tot el contrari. Es treballa, excepte en un exemple cap el final, amb Llums-Color Homogènies, no variables.