1. INICI
  2.  | 
  3. TEORIES
  4.  | 
  5. TEORIA TK
  6.  | VII Pré-Forma

2012 Els Nostres mecanismes de composició visual (I): Art, dibuix, imatge, Projecte, Disseny, Fotografia i vídeo amb Pre-Formes (PrFr) – Teoria TK de Proporcions Visuals 2012. Concepte de Pré-Forma (PrFr) i Eix de Visió

2012 Nos mécanismes de composition visuelle : Art, dessin, image, projet, design, photographie et vidéo avec Pré-formes (prfr) -– Théorie TK des Proportions Visuelles 2012. Concept de Pré-Forme (PrFr) and Axe de Vision

2012 Our mechanisms of visual composition: Art, drawing, image, Project, Design, Photography and Video with Pre-Forms (PrFr) – Theory TK of Proportions Visual 2012. Concept of Pre-Form (PrFr) and Vision Axis

2012 Nuestros mecanismos de composición visual: Arte, dibujo, imagen, Proyecto, Diseño, Fotografía y vídeo con Pre-Formas (PrFr) – Teoría TK de Proporciones Visuales 2012. Concepto de Pre-Forma (PrFr) y Eje de Visió

2012 Pre-Formes Pré-Formes Pre-Forms Pre-Formas