ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK

Aqui presento les principals obres, concursos, teoríes, estudis medievals, propostes compositives TK actuals, …. des de que vaig acabar els estudis i em vaig habilitar com arquitecte fins ara … i que continui…