ESPAIS TK   |  LES ESPACES TK   |  ESPACIOS TK   |  SPACES TK
  1. INICI
  2.  | 
  3. TEORIES
  4.  | 
  5. TEORIA TK
  6.  | III Lleis de Posicionament
Teoria TK Lleis de Posicionament 2007 i 2009.

Quan observem un Espai, depenent dels contorns (límits de lluminositats) que tingui, Nosaltres el percebem com a un únic Espai, o com un Espai que conté diferents tipus d’Espais contornejats. Cadascun d’ells ho percebem de manera singular i té la seva pròpia manera d’ésser percebut. Tot això s’exposa, i més, a les lleis de Posicionament.

 

2007 Lleis de Posicionament

2007 Leyes de Posicionamiento

2009 Laws of positioning

2009 Lois du Positionnement