1. Obra
  2.  | 
  3. Arquitectura
  4.  | Reformes

Petites Reformes a l’entrada de blocs d’habitatge antics – Des petites r´formes à l’entrée d’anciens blocs de logement – Pequeñas reformas en la entrada de bloques de viviendas antiguos – Smallreforms at the entrance of old housing blocks