1. Arquitectura
  2.  | 
  3. CSIC
  4.  | 1989 ICMAB

Institut de Ciència de Materials de Barcelona, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

Des de la seva construcció s’ha anat ampliant amb successius Projectes – Depuis sa construction il a été agrandi avec des Projets successifs.
Desde su construcción ha sido ampliado con sucesivos Proyectos – Since its construction has been expanded with successive Projects.