1. Arquitectura
  2.  | Altres

ALTRES – Projectes realitzats a partir de l’any 2000, amb els criteris de la Teoria TK de Proporcions Visuals –

AUTRES – Des Projets réalisés à partir de 2000 avec les critères de la Théorie TK des Proportions Visuelles

OTROS – Proyectos realizados a partir del año 2000 con los criterios de la Teoría TK de Proporciones Visuales

OTHERS – Projects carried out from 2000 with the criteria of the Theory of Visual Proportions