TEORIA TK     Fes-nos de Sponsor – Faites-nous de Sponsor – Be our sponsor– Haznos de Sponsor

Viu les Experiències TK - Faites les Expériences TK en direct - live the TK Experiences – Vive las Experiencias TK

Escoles d’Arquitectura, de Disseny , Museus d’Art i/o de Disseny, Fundacions, Agrupacions culturals, Col·legis Professionals ....anar a TEORIES - TEORIA TK

Dans les écoles d'architecture, de Design, aux Musées d'art, aux fondations, aux groupes culturels, aux associations professionnelles ....allez à TEORIES - TEORIA TK

In the schools of architecture, design, art museums, foundations, cultural groups, professional associations....go to TEORIES - TEORIA TK

En las Escuelas de Arquitectura, de Diseño, en los Museos de Arte, Fundaciones, Grupos culturales, asociaciones profesionales …..ir a TEORIES - TEORIA TK

 

TEORIA TC     Ajuda’ns amb el mon medieval TC  –   Aidez-nous avec le monde du Moyen Âge TC  -  Help us with the medieval world TC  -   Ayúdanos con el Mundo medieval TC

Facilita’ns inscripcions perquè les estudiem ... també podem mesurar amb els nostres escaires l’edifici medieval del teu interès....anar a TEORIES - TEORIA TC

Vous pouvez nous fournir des inscriptions médiévales pour les étudier. ... on peut aussi mesurer avec nos équerres médiévales les édifices du Moyen Âge de votre intérêt.... allez à TEORIES - TEORIA TC

You can provide us mediaeval inscriptions to study them. ... we can also measure with our medieval squares the medieval buildings of your interest.... go to TEORIES - TEORIA TC

Ustedes pueden facilitarnos inscripciones medievales para que las estudiemos…también podemos mesurar con nuestras escuadras los edificios de la medievales de su interés....ir a TEORIES -TEORIA TC

 

Kim Lloveras i Montserrat, Dr. Arquitecte i professor de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Espais TK by Joaquim Lloveras i Montserrat is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España License